O naszej szkole / About our school

W naszej szkole jest sześć kierunków nauczania:

- technikum masażu

- technikum administracji

- zasadnicza szkoła zawodowa – ślusarz

- zasadnicza szkoła zawodowa – kucharz

- gimnazjum

- szkoła policealna

 

Technikum i zawodówki uczą się przedmiotów podstawowych i zawodowych.

 

W gimnazjum uczniowie uczą się przedmiotów humanistycznych i ścisłych:

- polski, angielski, niemiecki, historia, matematyka, chemia, biologia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, zajęcia artystyczne oraz wychowanie fizyczne i religia

 

Szkoła policealna swoich zajęć  nie ma na terenie szkoły ich lekcje odbywają się w klinice Limwed oddalone od naszej szkoły.

Na zakończenie nauki uczniowie Technikum przystępują do matury i egzaminu zawodowego.

 

Uczniowie gimnazjum piszą po trzech latach nauki test gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych i ścisłych.

Szkoła zawodowa i szkoła policealna piszą egzamin zawodowy.

 


 

There are six different fields of study in our school –there are:

- Secondary Technical School of Massage

- Secondary Technical School of Administration

- Vocational School - locksmith

- Vocational School - cook

- Junior Secondary School

- Post-graduate School of Massage

 

Technical and vocational schools teach the general subjects and professional subjects.

In junior secondary school students learn humanities and sciences:

- Polish, English, German, history, mathematics, chemistry, biology, physics, social studies, geography, arts, physical education and religion instruction.

 

Post-graduate school does not have classes in our building – they learn in Limfmed, which is a few kilometers away.

 

Students leaving Technical schools take Matura exams and professional exams. Middle School students take their exam in humanities and sciences after three years of junior secondary school .

Students of Vocational and Post-graduate schools take professional exams.

 

 

© SOSW Chorzów 2008 - 2015