Kalendarz roku szkolnego

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

Zakończenie 1 semestru w klasach 4 technikum: 22 grudnia 2017;

Zakończenie semestru w pozostałych klasach: 26 stycznia 2018;

Ferie zimowe: 29 styczeń – 11 luty 2018 r.:

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca 2018 r. – 3 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w technikach: 27 kwietnia 2018 r.

w pozostałych klasach: 22 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

Wszystkie szkoły :

2-3 listopada 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r. - piątek po Bożym Ciele

 

Praktyki zawodowe :

Klasy 2TA, 3TMiF - 4-1 czerwca 2018 r. 

Klasy 3TA - piątki 

 

 

Egzamin maturalny: (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin maturalny

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin zawodowy

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

 

Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

© SOSW Chorzów 2008 - 2015