Egzamin zawodowy

 

Informator do zawodu TECHNIK MASAŻYSTA + errata

Informator do zawodu TECHNIK PRAC BIUROWYCH + errata

Informator do zawodu ŚLUSARZ

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Technikum)

 

1. część pisemna - 11 stycznia 2018 r. (czwartek),

godz. 12.00 – Technik Prac Biurowych

godz. 14.00 – Technik Masażysta


2. część praktyczna:

12 stycznia 2018 r. (piątek) - Technik Prac Biurowych

27-30 stycznia 2018 r. - Technik Masażysta

 

data wydania swiadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 23 marca 2018 roku.

data przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów – 25 maj 2018 roku.

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawoddzie (ZSZ)

 

TERMINY ZOSTANĄ USTALONE NA POCZĄTKU ROKU 2016

 

1. część pisemna:

19 czerwca 2018 r. , 

2. etap praktyczna:

22 czerwca - 4 lipca 2018 r.

 

wydanie dyplomów – 31 sierpnia 2018 roku.

© SOSW Chorzów 2008 - 2015