Od 4 listopada prowiantowanie przez firmę cateringową

25.10.2019 Kategoria: Ogólne

UWAGA! Od 4 listopada prowiantowanie w naszej szkole będzie realizować firma cateringowa "Królewicz" z Katowic (http://www.krolewicz.pl/).

Stawki za wyżywienie:

6 zł - pierwsze i drugie śniadanie
10 zł - obiad
4 zł - kolacja

Wyżywienie całodzienne: 20 zł 

 

Ogólnie zasady zaprowianotwania i wyprowiantowania nie zmieniają się. Uwaga! Zmienia się numer konta, na który należy uiszczać opłaty za prowiantowanie w danym miesiącu:

ING Bank Śląski 31 1050 1243 1000 0090 8076 4492 

 

Informacja dla rodziców odnośnie prowiantowania:

W przypadku nieobecności dziecka, wyprowiantowanie możliwe jest poprzez zgłoszenie takiej informacji u wychowawcy Internatu do godz. 9.00 rano, wówczas możliwa jest rezygnacja z posiłku od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie ( np. wt. o g.8.15 zgłaszamy - od śr. nie płacimy za posiłki - wyprowiantowanie).

Przekazanie natomiast informacji o wyprowiantowaniu po godz. 9.00 pozwala na rezygnację od drugiego dnia po jej zgłoszeniu ( np. zgłoszenie o nieobecności we wt. o g. 13.00- płacimy za wt., śr., od czwartku nie płacimy).

Analogiczne zasady czasowe obowiązują przy zaprowiantowaniu.

Proszę o niezwłoczne przekazywanie informacji o nieobecnościach uczniów.

Powyższe godziny są podyktowane koniecznością wcześniejszego zamówienia towaru i dostaw produktów spożywczych

 Powróć

© SOSW Chorzów 2008 - 2015